Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kľúč IV.

Kľúč IV.

Prepis podľa Deeho verzie:

Othil lusdi babage, od dorpha, gohol: g chis ge avavago cormp PD; ds sonf vivi iv (viu diu)? Casarmi oali MAPM, sobam ag cormpo crpl, casarmg croodzi chis od vgeg; ds t, capimali, chis capimaon; od lonshin chis ta lo CLA. Torzu, nor quasahi, od f caosga. Bagle zire mad (zir enay iad), ds i od apila. * dooaip qaal, zacar, od zamran obelisong, rest el aaf nor molap.

Prepis podľa Golden Dawn verzie:

Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol: gi-cahisaje auauago coremepe peda, dasonuf vi-vau-di-vau? Casaremi oeli MEAPEME sobame agi coremepo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji; dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o CALAA. Torezodu nor-quasahi od fe-caosaga: Bagile zodir e-na-IAD: das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare! Zodameranu obelisonugi resat-el aaf nor-mo-lapi!

Výslovnosť:

Oh.teh.í.el Lah.ess.dí Bah.bah.geh Oh.deh Doh.reh.peh.hah, Goh.hoh.leh, Geh Keh.í.ess Geh.eh Ah.uh.ah.uh.ah.goh Koh.reh.meh.peh "Peh.deh" Deh.soh.neh.eff Ví Vah.dí.vah?

Kah.sah.reh.mí Oh.ah.el.í "Mah.peh.em" Soh.bah.meh Ah.geh Koh.reh.meh.poh Keh.reh.peh.el, Kah.sah.reh.meh.geh Keh.roh.oh.deh.zode Keh.í.ess Oh.deh Veh.geh.geh, Deh.seh.teh Kah.pí.mah.lí Keh.í.ess Kah.pí.mah.oh.neh:

Oh.deh Loh.neh.seh.í.neh Keh.í.ess Tah Loh "Keh.lah." Toh.reh.guh Noh.reh Quh.ah.sah.í Oh.deh Eff Kah.oh.seh.gah:

Bah.geh.leh Zodí.reh.neh.ah.í.ah.deh Deh.ess.í Oh.deh Ah.pí.lah. Doh.oh.ah.í.peh Qu.ah.ah.leh, Zod.ah.kah.reh Oh.deh Zod.ah.meh.rah.neh Oh.beh.el.í.ess.oh.neh.geh Reh.ess.reh.el Ah.ah.eff Noh.reh.moh.lah.peh.


"Peh.deh" (PD) = 33,

"Mah.peh.em" (MAPM) = 9639,

"Keh.lah" (KLA) = 456

Preklad v češtine:

Obrátil jsem své nohy na Jih a rozhlédl se kolem sebe, řka: Nejsou snad Hromy růstu, jenž vládnou v druhém úhlu, v počtu 33? Pod ně položil jsem 9639, kteréž, až na jednoho, nikdo nikdy nesečetl; v nich jest druhý počátek věcí a silný růst; také jsou postupně počtem času a jejich moci jsou stejné jakožto prvních 456. Povstaňte, Synové Radosti, a navštivte Zemi: neboť já jsem Pán váš Bůh, kterýž jest, a jest živý. Ve jménu Stvořitelově, dejte se do pohybu a ukažte se jakožto poslové radosti, byste jej mohli chváliti mezi lidskými syny.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář